Dołącz do nas

Informacje o stowarzyszeniu

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną „O nas” oraz statutem naszego stowarzyszenia.

Przyjęcie członków do Stowarzyszenia

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter” należy wysłać formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłacenia rocznej opłaty członkowskiej w kwocie 100 PLN na adres zarzad@isc2chapter-poland.com na podany niżej numer konta. Opłata członkowska obowiązuje rok, tj. od czerwca bieżącego roku do końca czerwca następnego.

Numer Rachunku mBank: 33 1140 2004 0000 3802 7944 9296

Posiadacz rachunku: STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI „(ISC)2 POLAND CHAPTER”, z siedzibą WARSZAWA 02-764, ul. Egejska 17A/16, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000648081, REGON 365927671, NIP 5272787933

Korzyści z przystąpienia do naszego Stowarzyszenia:
  • Możliwość uczestniczenia w naszym programie mentorskim.
  • Możliwość darmowego uczestnictwa w konferencjach bezpieczeństwa.
  • Możliwość udziału we wszystkich spotkaniach edukacyjnych ISC2 Poland Chapter bez potrzeby rejestracji (nawet w przypadku biletowanych spotkań).
  • Możliwość wpływu na działanie Stowarzyszenia poprzez podejmowania decyzji na Zgromadzeniu Walnym.
  • Możliwość zarządzania inicjatywami ISC2 Poland Chapter.