Dołącz do nas

Przyjęcie członków do Stowarzyszenia

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter” należy wysłać formularz zgłoszeniowy (RODO_ISC2 Poland Chapter_FINALv2) oraz potwierdzenie opłacenia rocznej opłaty członkowskiej w kwocie 100 PLN na adres zarzad@isc2chapter-poland.com na podany niżej numer konta. Opłata członkowska obowiązuje rok, tj. od czerwca bieżącego roku do końca czerwca następnego.

Numer Rachunku mBank: 33 1140 2004 0000 3802 7944 9296

Posiadacz rachunku: STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI „(ISC)2 POLAND CHAPTER”, z siedzibą WARSZAWA 02-764, ul. Egejska 17A/16, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000648081, REGON 365927671, NIP 5272787933

Korzyści z przystąpienia do naszego Stowarzyszenia:
  • Możliwość darmowego uczestnictwa w konferencjach bezpieczeństwa (od tej pory losowania wejściówek na konferencje zostanie ograniczone tylko do oficjalnych członków)
  • Możliwość udziału we wszystkich spotkaniach edukacyjnych (ISC)2 Poland Chapter bez potrzeby rejestracji (nawet w przypadku biletowanych spotkań)
  • Możliwość wpływu na działanie Stowarzyszenia poprzez podejmowania decyzji na Zgromadzeniu Walnym
  • Możliwość zarządzania inicjatywami (ISC)2 Poland Chapter

Statut Stowarzyszenia