Incident Busters Forum 2023!

Jeżeli poszukujesz informacji na ten temat, dołącz do Incident Busters Forum 2023!
Spotykamy się 21 czerwca stacjonarnie w Warszawie. 22 czerwca weźmiemy udział w warsztatowej części konferencji online.

Dlaczego warto wziąć udział w Incident Busters Forum 2023?

  • Zmierzysz się z realnymi scenariuszami zagrożeń, co pozwoli Ci lepiej przygotować się na ewentualny atak cybernetyczny.
  • Dowiesz się w praktyce, jak stosować skuteczne techniki obrony przed zagrożeniami.
  • Przećwiczysz pracę w zespole z innymi ekspertami cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie lepiej poznasz innych uczestników konferencji.

Incident Busters Forum 2023 – to będzie prawdziwy festiwal nowości, case studies i najlepszych praktyk z branży cyberbezpieczeństwa!
Zarezerwujcie czas w kalendarzu, już teraz!
Z kodem promocyjnym ISC2 otrzymacie 10% zniżki – do 30 maja.
https://lnkd.in/dMSYx53k

Zgromadzenie Walne | 22.06.2023 | 17:00

Agenda:
Pierwszy termin zebrania: 22.06.2021 godz. 17:00.
Drugi termin zebrania: 22.06.2021 godz 17:30.

Miejsce: EY, Rondo ONZ 1

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji „(ISC)2 Poland Chapter” planowanego na 22 czerwca 2023 r. w Warszawie:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2) Wybór protokolanta
3) Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał – na podstawie listy obecności.
4) Zatwierdzenie porządku obrad
5) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu ze stanu finansów do czerwca 2023
7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia do czerwca 2023
8) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej do czerwca 2023 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w kwestii absolutorium dla Zarządu.
9) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Zarządu.
10) Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
11) Przyjęcie i przedstawienie kandydatów na członków Zarządu na kadencję 2023-2025
12) Wybór nowych członków Zarządu na lata 2023-2025.
13) Przyjęcie i przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2025
14) Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2025
15) Wolne wnioski
16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.