Dołącz do nas

Przyjęcie członków do Stowarzyszenia

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter” należy wysłać maila na adres zarzad@isc2chapter-poland.com z potwierdzeniem akceptacji Statutu Stowarzyszenia, podaniem imienia, nazwiska, numeru CISSP ID (jeśli posiadasz certyfikat) oraz przelaniem rocznej opłaty w kwocie 100 PLN na podany niżej numer konta podając w tytule imię i nazwisko. Opłata członkowska obowiązuje rok, tj. od czerwca bieżącego roku do kończa czerwca następnego.

Numer Rachunku mBank: 85114020040000310277674185

Posiadacz rachunku: STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI „(ISC)2 POLAND CHAPTER”, z siedzibą WARSZAWA 00-838, ul. PROSTA 51, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000648081, REGON 365927671, NIP 5272787933

Korzyści z przystąpienia do naszego Stowarzyszenia:
  • Możliwość darmowego uczestnictwa w konferencjach bezpieczeństwa (od tej pory losowania wejściówek na konferencje zostanie ograniczone tylko do oficjalnych członków)
  • Możliwość udziału we wszystkich spotkaniach edukacyjnych (ISC)2 Poland Chapter bez potrzeby rejestracji (nawet w przypadku biletowanych spotkań)
  • Możliwość wpływu na działanie Stowarzyszenia poprzez podejmowania decyzji na Zgromadzeniu Walnym
  • Możliwość zarządzania inicjatywami (ISC)2 Poland Chapter