O nas

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na LinkedIn:
Newsletter:
E-mail:
zarzad@isc2chapter-poland.com

 

(ISC)² jest jednym z najbardziej znanych na świecie stowarzyszeń skupiających osoby zainteresowane szeroko pojętym obszarem bezpieczeństwa informacji. Siedziba organizacji znajduje się w Palm Harbour, Floryda (USA). Obecnie stowarzyszenie posiada ponad 80.000 członków na całym świecie. Poza działalnością edukacyjną (ISC)² jest najlepiej znana z prowadzonych programów certyfikacji, z których wiodącym jest certyfikacja CISSP (Certified Information Systems Security Professional). Wszystkie programy certyfikacyjne (ISC)² od początku swojego istnienia są projektowane i rozwijane w sposób niezależny od dostawców i producentów branżowych. W efekcie certyfikaty (ISC)² potwierdzają realną wiedzę i kompetencje z zakresu bezpieczeństwa IT, a nie umiejętności obsługi konkretnych systemów czy urządzeń.

Aby ułatwić zrzeszanie się i wymianę wiedzy pomiędzy członkami spoza USA, (ISC)² uruchomiła został program „local chapter” – pozwalający na organizowanie afiliowanych przy (ISC)² stowarzyszeń, skupiających członków z danego kraju lub regionu. W ten sposób w 2012 roku zawiązany został (ISC)² Chapter Poland.

Podstawowym celem (ISC)² Chapter Poland jest budowanie lokalnej społeczności ludzi zainteresowanych obszarem bezpieczeństwa IT. Dlatego koncentrujemy się na następujących zagadnieniach:

 • upowszechnianie idei i roli zarządzania bezpieczeństwem informacji rozumianych zgodnie z definicją (ISC)²,
 • krzewienie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki i rzetelności zgodnie z kodeksem etyki (ISC)²,
 • promowanie profesjonalnej wiedzy o bezpieczeństwie informacji oraz metodach i technikach zarządzania bezpieczeństwem,
 • tworzenie i upowszechnianie norm i standardów środowiskowych bądź zawodowych dotyczących bezpieczeństwa informacji,
 • ułatwienie swobodnej wymiany doświadczeń i informacji wśród członków Stowarzyszenia oraz z innymi instytucjami i organizacjami,
 • reprezentowanie i ochrona praw i interesów zawodowych ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji oraz pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • promowanie działalności naukowo-dydaktycznej w dziedzinie bezpieczeństwa informacji,
 • promowanie profesjonalnych certyfikatów z obszaru bezpieczeństwa informacji.

 

Stowarzyszenie ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji „(ISC)2 Poland Chapter” 

Adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

KRS: 0000648081

PRZYJĘCIE CZŁONKÓW DO STOWARZYSZENIA:

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji „(ISC)2 Poland Chapter” należy wysłać maila na adres zarzad@isc2chapter-poland.com z potwierdzeniem akceptacji Statutu Stowarzyszenia, podaniem imienia, nazwiska, numeru CISSP ID (jeśli posiadasz certyfikat) oraz przelaniem rocznej opłaty w kwocie 100 PLN na podany niżej numer konta podając w tytule imię i nazwisko. Opłata członkowska obowiązuje rok, tj. od czerwca bieżącego roku do kończa czerwca następnego.

Posiadacz rachunku: STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI „(ISC)2 POLAND CHAPTER”, z siedzibą WARSZAWA 00-838, ul. PROSTA 51, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000648081, REGON 365927671, NIP 5272787933

Numer Rachunku mBank: 85114020040000310277674185

Korzyści z przystąpienia do naszego Stowarzyszenia:

 • Możliwość darmowego uczestnictwa w konferencjach bezpieczeństwa (od tej pory losowania wejściówek na konferencje zostanie ograniczone tylko do oficjalnych członków)
 • Możliwość udziału we wszystkich spotkaniach edukacyjnych (ISC)2 Poland Chapter bez potrzeby rejestracji (nawet w przypadku biletowanych spotkań)
 • Możliwość wpływu na działanie Stowarzyszenia poprzez podejmowania decyzji na Zgromadzeniu Walnym
 • Możliwość zarządzania inicjatywami (ISC)2 Poland Chapter

Dodaj komentarz