Miesiąc: maj 2021

  • Zgromadzenie Walne – 10.06.2021

    Agenda:Pierwszy termin zebrania: 10.06.2021 godz. 18:00.Drugi termin zebrania: 10.06.2021 godz 18:30. Miejsce: Telekonferencja (link zostanie przekazany najpóźniej tydzień przed posiedzeniem) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji „(ISC)2 Poland Chapter” planowanego na 10 czerwca 2021 r. w Warszawie:1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego2) Wybór protokolanta3) Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania […]