Miesiąc: czerwiec 2020

  • KSC Forum

    Zapraszamy na cykl spotkań online KSC Forum 2020, poświęconych tematyce realizowania wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. W tym roku spotykamy się online i to kilka razy. Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 czerwca. Będziemy dyskutować na temat wyzwań oraz korzyści wynikających ze współpracy wewnątrz- oraz międzysektorowej.Wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj: https://lnkd.in/ew6efdsRezerwujcie czas od 10 do 12.30!#kscforum #krajowysystemcyberbezpieczenstwa #cyberbezpieczeństwo #UKSC #KSC

  • Zgromadzenie Walne Stowarzyszenia | 18.06.2020

    W dniu 18.06.2020 odbędzie się Zgromadzenie Walne naszego Stowarzyszenia. Poniżej plan tego wydarzenia.Agenda:Pierwszy termin zebrania: 18.06.2020 godz. 18:00.Drugi termin zebrania: 18.06.2020 godz 18:30. Miejsce: Telekonferencja (link przekazany tylko do aktywnych Członków Stowarzyszenia) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji „(ISC)2 Poland Chapter” planowanego na 18 czerwca 2020 r. w Warszawie:1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego2) Wybór protokolanta3) Sprawdzenie przez […]