Miesiąc: lipiec 2018

  • Spotkanie polskiego Chapteru (ISC)2 | 19.07.2018

    Zapraszamy na kolejne spotkanie polskiego Chapteru (ISC)2, które odbędzie się w dniu 19.07.2018 w siedzibie firmy EY o godz. 18:00.   AGENDA SPOTKANIA:   Temat: Infrastruktura instytucji finansowej kluczowym narzędziem do popełniania cyberprzestępstw o niespotykanej dotąd skali.   Opis prezentacji: W trakcie prezentacji zostaną naświetlone kluczowe problemy związane ze zjawiskiem transgranicznej cyberprzestępczości zorganizowanej, bazującej na wyzyskaniu zaufania. […]